Kontakt

Clarion Hotel Szpindlerowy Młyn

Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn, Czechy
Telefon: +420 499 629 100 (nieprzerwanie)
Telefon
dział rezerwacji: +420 499 421 080 (Poniedziałek - piątek, od 8:00 do 18:00)
Telefon wellness: +420 499 629 438 (codziennie od 7:00 do 22:00)
Fax: +420 499 828 014
E-mail: reservations.chsm@clarion-hotels.cz

GPS:

50°42'53.025"N

15°34'40.592"E

GDS:

AMADEUS: CC PRG013
SABRE: CC 1317
GALILEO: CC 9309
WORLDSPAN: CC CS01
 

Hotel położony jest w spokojnej części miejscowości Szpindlerowy Młyn w rejonie Labská i łatwo do niego dojechać główną trasą Praga - Vrchlabí - Szpindlerowy Młyn.

„Przekazanie danych osobowych wymagane jest jako warunek zawarcia umowy ze spółką CPI Hotels, a. s. (w dalszej części zwaną Administratorem) jako administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w dalszej części zwanego „GDPR“), który umożliwia powstanie stosunku umownego pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą. Realizacja stosunku umownego wymaga przekazania następujących danych osobowych: imienia oraz adresu e-mail (w dalszej części zwanych niezbędnymi danymi). Przekazanie niezbędnych danych stanowi warunek realizacji umowy. Administrator przestrzega ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami GDPR. Przyjęte przez Administratora Zasady ochrony danych osobowych znaleźć można pod adresem https://www.cpihotels.com/cs/gdpr/“.