Podczas przeglądania strony CPI Hotels gromadzimy informacje, które wysyłane są przez Twoją przeglądarkę (adres IP, adres odwiedzonych podstron i czynności, które zostały wykonane, informacje o rodzaju i ustawieniach przeglądarki, dacie i godzinie zapytania, informacje o sposobie korzystania ze strony, o zawartości plików cookie oraz informacje o Twoim urządzeniu). Dane te przetwarzamy jako dane statystyczne, bez powiązania z konkretnym użytkownikiem witryny, jego adresem IP itp. Dane te przetwarzamy w celu poprawy komfortu użytkownika, do analizy częstotliwości odwiedzin naszej witryny, identyfikacji ewentualnych braków technicznych w ustawieniach oraz w celu ulepszenia naszej strony i poprawy zadowolenia użytkowników.
CPI Hotels korzysta na administrowanej przez nią witrynie z plików cookie, które są małymi plikami danych na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, zapisywanymi w przeglądarce internetowej podczas odwiedzania strony internetowej. Używamy plików cookie w celu konfigurowania treści witryny oraz optymalizacji korzystania z witryny, by zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony wraz z dostosowaniem jej treści oraz reklam, udostępniania funkcji na portalach społecznościowych do celów oferowania produktów i promocji wśród klientów. Używamy również plików cookie do tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomogą nam przeanalizować, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, aby dostosować naszą witrynę do preferencji użytkowników.


JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ?


NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE?

Niezbędne pliki cookie są wymagane do poruszania się po stronie internetowej i korzystania z jej narzędzi. Korzystamy z następujących plików cookie w celu świadczenia usług, które zostały zamówione.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Bookassist: utrzymanie sesji użytkownika

WYDAJNOŚCIOWE PLIKI COOKIE

Wydajnościowe pliki cookie są plikami, które gromadzą informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, na przykład, które podstrony są przez nich najczęściej odwiedzane. Te pliki cookie stosowane są do gromadzenia informacji anonimowo na podstronach odwiedzanych przez użytkowników.

WYDAJNOŚCIOWE PLIKI COOKIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Bookassist śledzenia konwersji cookie:Statystyki śledzenia konwersji.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

Funkcyjne pliki cookie są plikami, które umożliwiają zapamiętanie strony internetowej preferencji użytkownika (imienia i nazwiska, adresu, języka). Używamy tych plików cookie, by zapamiętać preferencje użytkowników w celu poprawy ich komfortu.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Expression Engine cookie: zachowanie preferencji użytkownika, takich jak język.
Bookassist numer rezerwacji: zapisuje preferencje użytkownika.

REKLAMOWE COOKIE

Reklamowe cookie to technologia służąca do wyświetlania użytkownikowi reklam najbardziej dopasowanych do jego zainteresowań. Za pomocą tych plików cookie rejestrujemy informacje dotyczące odsłon danych podstron przez użytkownika. Ta technologia obsługiwana jest przez wiele stron internetowych. Używamy tych plików cookie do gromadzenia informacji o tym, jakie podstrony zostały przez użytkownika odwiedzone, by według tych informacji wyświetlić odpowiednią reklamę.


REKLAMA SPERSONALIZOWANA

Jeżeli na swoim komputerze masz włączoną obsługę plików cookie, będziemy prezentować Ci reklamy związane z naszą stroną internetową. Google oraz strony trzecie wyświetlają nasze reklamy na swoich stronach internetowych. Jeżeli masz włączone pliki cookie, możesz zobaczyć nasze reklamy na innych witrynach internetowych. Jeżeli chcesz zrezygnować z wyświetlania reklam spersonalizowanych, odwiedź witrynę Network Advertising Initiative opt⁠-⁠out http://www.networkadvertising.org/choices/.

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

Na naszej stronie internetowej możemy korzystać z plików cookie stron trzecich. Pliki cookie stron trzecich są plikami ustawionymi na inną domenę niż odwiedzana przez użytkownika witryna.


PLIKI COOKIE STRON TRZECICH, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Google Analytics:Web analytics usługi świadczone przez Google, Inc. („Google”). Ta usługa wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc analizować witrynę i sposób, w jaki odwiedzający korzystają z naszej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny, do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na naszej stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w sieci i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje dla Google. Google nie będzie łączyć Twoich adresów IP z żadnymi innymi danymi. Możesz odmówić użycia tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, ale pamiętaj, że jeśli to zrobisz, nie będziesz w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Korzystając z tej witryny i włączając obsługę plików cookie w przeglądarce, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób i do celów określonych powyżej.

Adobe online marketing oraz witryna analytics: gromadzi informacje statystyczne o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny.

Google Adwords: gromadzi informacje statystyczne o użytkowniku i konwersji.

Google Remarketing: pozwala na reklamę wśród użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową.

Facebook: udostępnianie w mediach społecznościowych.

INFORMACJE KOŃCOWE

Stosowane przez nas pliki cookie pozwalają ulepszać nam naszą stronę internetową i świadczyć bardziej spersonalizowane usługi. Jeśli po przesłaniu danych osobowych potrzebujesz kopii lub chcesz omówić, poprawić lub usunąć dane, skontaktuj się z nami.
Jeżeli nie chcesz akceptować plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki; funkcja pomocy w przeglądarce wyjaśnia, jak zmienić to ustawienie. Możesz również odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, która zawiera kompleksowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w wielu różnych przeglądarkach.
Należy pamiętać, że blokując pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny, a w szczególności korzystać z systemu rezerwacji, by dokończyć rezerwację. Pliki cookie są dla nas przetwarzane przez nasze podmioty przetwarzające; dane uzyskane z plików cookie nie są przekazywane dalej.
Maksymalny okres przechowywania plików cookie wynosi 13 miesięcy.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane; obejmuje to prawo uzyskania od CPI Hotels następujących informacji
 • potwierdzenia, czy CPI Hotel przetwarza Twoje dane osobowe,
  dostęp do tych danych osobowych,
  informacje o celach przetwarzania,
  o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostaną udostępnione,
  o planowanym okresie przechowywania lub kryteriach określających ten okres,
  o istnieniu prawa do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, czy też prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  o wszystkich dostępnych informacjach dot. źródła danych osobowych, jeżeli nie uzyskano ich od podmiotu danych, tj. od Ciebie,
  o tym, czy dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
  na temat odpowiednich zabezpieczeń w przypadku przekazywania danych osobowych poza UE,
  w przypadku, gdy nie zostaną naruszone prawa i wolność innych osób oraz o kopii danych osobowych.


  • prawo do poprawienia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne; korektę wykona CPI Hotels z uwzględnieniem możliwości technicznych bez zbędnej zwłoki,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych przez RODO, np. w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były przetwarzane itp. Możesz zatem zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jednak żądanie to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz w niektórych innych sytuacjach, określonych przez RODO.
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez RODO, na przykład, gdy zaprzeczysz dokładności danych osobowych, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania itp.
  • prawo do przekazania tych danych, które zostały nam przekazane, a które są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub konieczności ich przetwarzania w celu realizacji umowy zawartej z Tobą lub dla realizacji środków podjętych przed zawarciem umowy na Twoje żądanie. W takich przypadkach umożliwiamy Ci uzyskanie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, przekażemy je bezpośrednio innemu wyznaczonemu przez Ciebie administratorowi,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na konieczności przetwarzania w uzasadnionych interesach, w tym do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli w takim przypadku nie będziemy w stanie przedstawić wiążących i uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Twoim interesem, prawami i wolnością, czy też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, w takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych.
  • prawo cofnięcia w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie stosownej informacji pod nasz adres (CPI Hotels, a.s. Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10) lub na adres e⁠-⁠mail: dp@cpihotels.com, ewent. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Cofnięcie zgody staje się skuteczne z chwilą doręczenia takiego zawiadomienia CPI Hotels.
  • poza powyższym masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů) z siedzibą Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  W przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań dot. przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, pisemnie pod adres CPI Hotels, a.s. Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10 lub e⁠-⁠mailowo, na adres e⁠-⁠mail naszego Inspektora ds. ochrony danych osobowych dp@cpihotels.comlub też za pośrednictwem formularza kontaktowego na www.cpihotels.com.

  CPI Hotels, a.s., REGON (IČ): 47116757, z siedzibą Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Miejskim w Pradze, sygn. akt B 1914