Zpět

Preventivní a provozní opatření v hotelech CPI Hotels v souvislosti s COVID-19

Preventivní a provozní opatření v hotelech CPI Hotels v souvislosti s COVID-19
21.11.2021

Zdraví a bezpečnost našich hostů i našich zaměstnanců je naší prioritou.

CPI Hotels a.s. pečlivě sleduje pandemickou situaci po celém světě a stejně tak ve všech zemích ve kterých provozujeme naše hotely.
Péče o naše hosty a zaměstnance je naší prioritou. V reakci na pandemickou situaci jsme implementovali potřebná opatření. Tato opatření jsme zavedli za účelem snížení potencionálního rizika a jsou v souladu s doporučenými pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO), Ministerstva zdravotnictví a místních úřadů a jsou pod neustálou kontrolou. Zavedli jsme interní bezpečnostní a preventivní program SAFE STAY, který je v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními.

SAFE STAY by CPI Hotels = bezpečné ubytování. SAFE STAY program koordinuje všechny naše kroky a standardy k zajištění bezpečnosti našich služeb na všech provozních úrovních po celou dobu pobytu. Vytváříme tak bezpečné prostředí nejenom pro naše hosty ale i pro naše zaměstnance, dodavatele a obchodní partnery.

K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti v celém našem řetězci byly přijaté následující provozní opatření:

 • Informační značení pro hosty k zajištění bezpečné vzdálenosti, nutnosti nosit ochranné prostředky a použití dezinfekce rukou (vývěsky a informační displeje pro hosty ve veřejných prostorách, restauracích a dalších souvisejících odděleních).
 • Interaktivní automaty na dezinfekci rukou s digitálními displeji, které přivítají a informují zákazníky o hygienických pravidlech umístěných přímo u vchodu do hotelů v různých jazycích.
 • Modifikace úklidových služeb v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví. V návaznosti na zajištění bezpečnějšího pobytu, byly hotelové minibary vyprázdněny a postupně je nahrazujeme prodejními automaty.
 • Interní směrnice vypracovaná pro zvýšená hygienická opatření, úklid a dezinfekci všech prostor.
 • Všichni naši zaměstnanci se pravidelně testují na přítomnost nemoci covid-19.
 • K dezinfekci a hloubkovému čištění místností v případe potřeby jsou používány difuzory čištění vzduchu na bázi ozonu. (stroje Prozone)
 • Online prezentace hygienických opatření a ochrany zdraví na sociálních sítích, webových stránkách a platformách obchodních partnerů (OTA´ s).
 • Bezkontaktní řešení pro hosty – Total Guest Experience : bezkontaktní platforma pro hosty - Voyager ve všech hotelech (online pre-check-in), self-check-in kiosky v nově zrekonstruovaných hotelech.
 • Nejvyšší standardy k zachování bezpečnosti při manipulaci s potravinami.
 • Bezpečná obsluha v restauracích.
 • Průběžná školení pro naše zaměstnance.
 • Ochranné prostředky pro náš personál.
 • Prodej ochranných pomůcek a antigenních testů na recepcích hotelů.
 • Karanténní plán pro hosty.
 • Nonstop podpora pro naše hosty v případě onemocnění.
 • Spolupráce s místními covid centry a zdravotními zařízeními aby bylo možné poskytnout aktuální a kompetentní podporu ohledně hygienických a epidemiologických požadavků. (požadavků sportovních týmů, turnajů atd.)
 • Laboratorní antigenní a PCR testování na vyžádaní přímo na hotelu (za poplatek).
 • Platby v rámci hotelu je možné provádět bezkontaktně.

Na základě rozhodnutí kompetentních úřadů ČR je možné poskytnout krátkodobé a rekreační ubytovací služby pouze:

 • osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19, s výjimkou dětí do 12 let věku, a splňuji podmínky dle bodu I/17 Mimořádného opatření, což prokazuji předložením:
  • potvrzení o tom, že jsem s negativním výsledkem absolvoval/a nejdéle 72 hodin před okamžikem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2. RT-PCR test bude uznán hostům, kteří jsou na pracovní cestě, cestují za léčebným a nebo zdravotním účelem, při nezbytné starosti  o jinou osobu nebo s RT-PCR testem předkládám:
   • lékařské potvrzení obsahující výslovné uvedení informace, že se nemohu ze zdravotních důvodů podrobit očkování proti onemocnění Covid-19 a že tato skutečnost je uvedena v informačním systému infekčních onemocnění (ISIN) nebo záznam v ISIN obsahující výslovné uvedené informace o tom, že se nemohu ze zdravotních důvodů podrobit očkování proti nemoci COVID-19, nebo
   • doklad o tom, že jsem byl/a očkován/a proti onemocnění COVID-19 k tomu určeným a dle Mimořádného opatření na území ČR uznávaným léčivým přípravkem, a uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu, nebo
   • že jsem osobou, která se ubytovává z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit, nebo
   • že jsem osobou, která se ubytovává z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu, nebo
   • že jsem osobou, která se ubytovává za účelem toho, že jí mají být poskytovány zdravotní služby, nebo
  • potvrzení o tom, že jsem osobou očkovanou proti onemocnění COVID-19 k tomu určeným a dle Mimořádného opatření na území ČR uznávaným léčivým přípravkem, a uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu, nebo
  • potvrzení o tom, že jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u mě doba nařízené izolace podle platného Mimořádného opatření a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • osoba mladší 18 let, za níž činím toto prohlášení jako její zákonný zástupce, nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňuje podmínky dle Mimořádného opatření, což prokazuji předložením potvrzení, že s negativním výsledkem absolvovala nejdéle 72 hodin před okamžikem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Provozovateli hotelu se nařizuje u osoby před zahájením ubytování splnění výše uvedených podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu jejich splnění podmínek prokázat. V případě, že osoba splnění výše uvedených podmínek neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout. Osoby, které splnění výše uvedených podmínek prokážou, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů a pro prodloužení pobytu musí splnění výše uvedených podmínek opětovně prokázat.

Dále je možné poskytnout ubytování při dodržení výše uvedeného:

 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa
 •  osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek

Hosté, kteří započali pobyt před 22.11.2021, mají povinnost se jednou za 7 dní prokázat potvrzením o bezinfekčnosti, očkování, překonání choroby nebo předložit výsledek negativního PCR testu.

Pro více informací ohledně našich preventivních opatření nás prosím kontaktujte na: info@cpihotels.com, nebo přímo na jednotlivých hotelech.

Zpět